Kontakt

TERMOHOLDING  d.o.o
CENTAR ZA GRIJANJE I OPREME ZA PERADARSTVO

Visoko – 71300
Donja Vratnica b.b.

Karavdić Samir – Manager

Tel: +387 32 739-222

Fax: +387 32 737-222

Mob: +387 63 299-520

E-mail: termoholding.visoko@gmail.com

Termoholding d.o.o.